@40Tech let me know the kickstarter/indiegogo/gofundme/patreon link to donate…